N-Joy Pictures Fotografie

Uw fotograaf voor unieke beelden.

Ontdek de Broerenkerk Zwolle: Unieke mix van historie, cultuur en beleving!

De Broerenkerk in Zwolle is een bijzonder gebouw met een lange geschiedenis. Het is een voormalige kerk die sinds 2013 een nieuwe bestemming heeft gekregen als boekwinkel. De transformatie van een kerkgebouw naar een commerciële functie als winkel is niet vanzelfsprekend, maar in dit geval is het op een respectvolle manier gedaan waarbij de gotische sfeer van de kerk behouden is gebleven.


Geschiedenis van de Broerenkerk
De Broerenkerk werd gebouwd tussen 1466-1512 als kerk van de Minderbroeders of Franciscanen, een bedelorde van de Franciskanen. Het is een drieschepige hallenkerk in gotische stijl met kruisribgewelven. De kerk raakte in onbruik na de reformatie in de 16e eeuw toen de monniken werden verdreven. Vanaf de 17e eeuw werd het gebouw gebruikt als opslagruimte en later als schuur.


In de 20e eeuw werd de kerk gerestaureerd. In de jaren 90 werd het gebouw aangewezen als rijksmonument vanwege de cultuurhistorische en architectonische waarde. Toch werd het steeds lastiger voor de hervormde gemeente om het grote gebouw in stand te houden. Daarom werd in 2013 besloten de Broerenkerk te verkopen.


Transformatie tot boekwinkel
De nieuwe eigenaar, boekhandel Waanders, zag kansen in het gebouw als locatie voor een boekwinkel. Dit was een bijzondere uitdaging omdat het behoud van de historische waarden van de kerk vooropstond. De verbouwing tot winkel vond plaats in nauwe samenwerking met Monumentenzorg.


Zo is de gotische structuur van het gebouw volledig behouden. De kruisribgewelven, spitsbogige arcaden en de hoge ramen geven nog steeds het karakter van een gotische hallenkerk weer. Tegelijkertijd is de indeling aangepast voor de functie als winkel. Zo zijn er boekenrekken geplaatst en is de verlichting en verwarming aangepast. Ook is er een koffiebar toegevoegd.

Door deze aanpassingen is het mogelijk geworden om het gebouw een nieuwe bestemming te geven, zonder de historische waarden uit het oog te verliezen. De gotische sfeer van de kerk is behouden gebleven en vormt nu de bijzondere omgeving voor het boekenaanbod. Op deze manier blijft de Broerenkerk een markant onderdeel van het stadsbeeld van Zwolle. In 2018 is boekhandel Waanders overgenomen door boekhandel van der Velden. Sindsdien heet het van der Velde in de Broeren Zwolle.

"Bezoekers genieten van de boekenwinkel ervaring bij Van der Velde in De Broeren, Zwolle"


Boekwinkel in gotische setting
Sinds de opening in 2013 is de Broerenkerk een geliefde ontmoetingsplek geworden voor boekenliefhebbers. Het ruime assortiment boeken is op een overzichtelijke manier geordend langs de muren en pilaren van de voormalige kerk. De hoge ruimte onder de gewelven geeft een indrukwekkende en rustgevende sfeer.

"Gotische details verrijken de ambiance bij Van der Velde in De Broeren, Zwolle, een unieke mix van geschiedenis en literatuur."


Het is bijzonder om in een dergelijke historische omgeving te kunnen snuffelen tussen boeken. De gotische details zoals de spitsbogen en kruisribgewelven geven een bijzondere context aan het lezen en ontdekken van nieuwe titels. Regelmatig worden er in de kerk ook literaire evenementen en lezingen georganiseerd.

De Broerenkerk is hiermee een unieke plek geworden waar cultuur en geschiedenis samenkomen. Het gebouw blijft op deze manier een belangrijke rol spelen in Zwolle, zij het met een heel andere invulling dan waarvoor het oorspronkelijk is gebouwd. De transformatie tot boekwinkel is een geslaagd voorbeeld van hoe een historisch monument een duurzame toekomst kan krijgen door het een passende nieuwe bestemming te geven.

Auteur:Raijmond Hilbelink
Foto's: N-Joy Pictures.

Volg me.
Blijf op de hoogte van mijn laatste blogs en berichten via mijn socials.


 


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram